10.07.2020

Sommerferie hos Kontrollrådet

Sentralbordet er stengt i sommerferien Det er sommerferietid og hos Kontrollrådet er det ferieavvikling fra mandag 13.07.2020.  Vårt sentralbord er stengt under ferieavviklingen og vil være betjent igjen fra mandag 10.08.2020. Kontrollrådet ønsker alle en riktig God Sommer

30.03.2020

COVID-19 VIRUSET – BRUK AV DIGITALE VERKTØY VED REVISJONER

Vi viser til vår tidligere informasjon mht. hvilke tiltak Kontrollrådet har truffet knyttet til smittesituasjonen. Utviklingen skjer svært raskt og vi ser at det blir stadig større utfordringer knyttet til revisjonsvirksomheten. Fysiske revisjoner som i utgangspunktet skal gjøres ute hos... View Article

16.03.2020

COVID-19 VIRUSET – OPPDATERING FRA KONTROLLRÅDET

Vi viser til vår tidligere informasjon 12.03.2020 mht. hvilke tiltak Kontrollrådet har truffet. Da utviklingen skjer svært raskt, vil vi gi følgende tilleggsinformasjon: 1. Kontrollrådets ansatte gjennomfører nå i hovedsak kun revisjoner som kan utføres med egen bil. Offentlig transport... View Article

12.03.2020

KORONAVIRUS – TILTAK FRA KONTROLLRÅDET

Til informasjon har Kontrollrådet med umiddelbar virkning iverksatt følgende tiltak knyttet til spredningen av koronaviruset: 1. Det er lagt ned forbud for alle Kontrollrådets ansatte når de gjelder tjenestereise ut av Norge. 2. Kontrollrådets ansatte vil ikke kunne delta i... View Article

17.02.2020

Hvorfor bruker vi kalk i bygningsmaterialer?

Kalk er en vanlig ingrediens i flere typer byggematerialer, og har blitt brukt nesten like lenge som mennesker har konstruert boliger og andre bygninger. Kalk har flere gode kvaliteter som materiale for bygging, og har et allsidig bruksområde.  Hva er... View Article

15.02.2020

Alt du ikke vet om gips

Du visste sikkert at gips er et formbart materiale som brukes til å stabilisere brukne bein, men gips kan også brukes til mange andre formål. Gips brukes i flere bransjer og sektorer, og er et materiale som har blitt anvendt... View Article

13.02.2020

Norske bygg i betong

Foto: Siri Uldal Betong er et materiale som tåler vær og vind, og er med andre ord perfekt for norske forhold. I dag er betong ansett som et moderne og spennende materiale, og brukes gjerne i kombinasjon med stål og... View Article

10.02.2020

Funksjonalisme

Den moderne arkitekturen som vokste fram på 1900-tallet, og som hadde sin storhetstid i Norge fra og med 1920- og 1930-tallet er kjent under paraplybegrepet «modernismen».  I Norge og Skandinavia ble arkitekturen og byggkonstruksjonene fra modernismen først og fremst kjent... View Article