Kontrollrådet
Besøksadresse: Rådhusgt. 4 – 6.etg., Oslo. Vis kart
Postadresse: Postboks 441 Sentrum, 0103 Oslo

Telefon: +47 46 44 60 98
E-post: post@kontrollbetong.no
Organisasjonsnr.: 960 496 760 MVA

All e-post til Kontrollrådet sendes til ovennevnte e-post adresse dersom annet ikke er avtalt med den enkelte ansatte. Dette for å sikre registrering og rask behandling av mottatt e-post.
Vi fakturerer nå via EHF. Våre kunder kan motta fakturaene fra oss direkte i sine regnskapssystemer. Vi sender også fakturaer på e-post når bedriften har oppgitt e-post adresse.

Jan Karlsen – Daglig leder
Sertifiseringsleder
Fagansvarlig rør og kummer, tilsetningsmaterialer, armering, betongprodukter, lettbetong, gate-, vei- og parkprodukter samt sement og bindemidler
Direkte tlf.: +47 905 82 786
E-post

Jørn Nikolai Haugen – Teknisk leder og revisjonsleder
Fagansvarlig systemsertifisering og armeringsverksteder
Revisjoner innen armering
Direkte tlf.: +47 982 51 084
E-post

Margrete Rian – Økonomi
Fakturering, lønn og regnskap
Direkte tlf.: +47 900 62 714
E-post

Arnhild Helland – Sekretær
Dokumentcontroller
Administrasjon og vedlikehold av database
Direkte tlf.: +47 922 32 315
E-post

Steinar Ask – Fagansvarlig og revisjonsleder
Fagansvarlig betongelementer, betongvarer, gategods og mørtler
Revisjonsleder innen systemsertifisering
Direkte tlf.: +47 918 39 641
E-post

Mattias Grändås – KS ansvarlig og revisjonsleder
Revisjoner innen ferdigbetong, tilslag, laboratorier, lettbetongprodukter og ledelsessystemer
Direkte tlf.: +47 406 17 951
E-post

Ingvild Hudø Jørgensen – Fagansvarlig
Fagansvarlig tilslag
Revisjoner innen tilslag, laboratorier og miljø
Direkte tlf.: +47 952 49 958
E-post

Maria Pilch-Brzozowska – Fagansvarlig
Fagansvarlig ferdigbetong
Revisjoner innen ferdigbetong, betongelementer, tilslag, armeringsverksteder,mørtler, laboratorier og miljø
Direkte tlf.: +47 913 95 888
E-post

Anne Grethe Hewitt – Fagansvarlig
Fagansvarlig laboratorier
Direkte tlf.: +47 975 01 943
E-post

Paul Glamo – Fagansvarlig
Fagansvarlig asfalt
Revisjoner innen tilslag, asfalt og laboratorier
Direkte tlf.: +47 928 34 160
E-post

Trond Lorentzen – Revisor
Revisjoner innen ferdigbetong, tilslag, betongelementer, tilsetningsstoffer, miljø, mørtler og laboratorier
Revisjonsleder miljø
Direkte tlf.: +47 928 68 914
E-post

Steinar Frost – Revisor
Revisjoner innen tilslag, ferdigbetong, betongprodukter, betongelementer, rør, kummer, laboratorier og gate-, vei- og parkprodukter
Direkte tlf.: +47 481 30 727
E-post

Bjørn Lage Tjernshaugen – Revisor
Revisjoner innen tilslag, asfalt og laboratorier
Direkte tlf.: +47 951 31 035
E-post

Erik Kjær – Revisor
Revisjoner innen ferdigbetong, betongprodukter, gate-, vei- og parkprodukter, laboratorier og tilslag
Direkte tlf.: +47 926 48 760
E-post

Erling Langørgen – Revisor
Revisjoner innen ferdigbetong, tilslag, betongelementer, rør, kummer, laboratorier,stålkomponenter og armeringsverksteder
Direkte tlf.: +47 932 39 705
E-post

Stig Hvorslev – Under opplæring
Direkte tlf.: +47 950 33 114
E-post

Glenn Kjetil Skibrek – Under opplæring
Direkte tlf.: +47 930 18 250
E-post