Denne siden er en samling av svar på ofte stilte spørsmål i tillegg til at vi informerer om enkle problemstillinger rundt kontakt, fakturering og endringer i bedriften.

Fakturering

Kontrollrådet har nå begynt å fakturere gjennom EHF-faktura. Det betyr at våre kunder kan motta fakturaene fra oss direkte i sine regnskapssystemer. I tillegg sender vi også faktura på mail til de kundene som har oppgitt e-posten til oss.

E-post gir rask behandling

All e-post til Kontrollrådet sendes til vår sentrale e-postadresse; post@kontrollbetong.no, dersom annet ikke er avtalt med en enkelt ansatt. Dette gjør at vi kan utføre en sikker registrering, i tillegg til at vi kan gjennomføre en rask behandling av alle mottatte e-poster.

Endringer i bedriften

Ved endringer av navn, adresser og fakturaadresser, er det svært viktig at Kontrollrådet får skriftlig beskjed. Dersom en ny bedrift skal overta en eksisterende bedrift, må Kontrollrådet bli informert av bedriften som skal endre eier eller avsluttes. Tillatelser og sertifiseringer vil dermed bli trukket tilbake. Den nye bedriften vil innlede et nytt kundeforhold til Kontrollrådet, ved å søke på nytt. I henhold til pkt. 8 i de gjeldende Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten, må bedriften melde om endringer.

Problemer med nedlasting av dokumenter

Dersom det er problemer med å åpne enkelte dokumenter som er lagt ut på hjemmesiden, bør det kontrolleres om programmet Adobe Reader er oppdatert.

Vi minner om at de fleste dokumentene trenger Adobe Reader for å åpnes.

Klikk her for å laste ned «Adobe Reader»

 

Spørsmål?
Kontakt oss i Kontrollrådet om du lurer på noe rundt endringer i bedriften, sertifiseringsprosessen eller andre ting.