dokumenter_bilde-i

Generelle dokumenter

Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten

Søknadsdokumenter

Søknadsskjema for systemsertifisering
Søknadsskjema for produktsertifisering
Søknadsskjema for klasse H – laboratorier

Vi anbefaler også alle søkere om å se vår fremstilling av prosessen Fra søknad til sertifisering.

Tekniske dokumenter

Tekniske dokumenter benyttes som underlag for sertifisering innen spesifikke områder og er i hovedsak standarder.
Standarder fås kjøpt hos Standard Norge.

Kontrollrådet utgir i tillegg egne sertifiseringsbestemmelser innen områder der det ikke finnes tilstrekkelig sertifiseringsunderlag. Vi utarbeider også en del dokumenter av mer informativ art.

Oversikt over tekniske dokumenter finner du ved å følge denne lenken.

Ytelseserklæringer og CE-merking

Vi har også laget noen eksempler på ytelseserklæringer og CE-merking. Disse dokumentene samt lenker til mer informasjon om Byggevarefordningen finner du her.

Har du spørsmål?

Kontakt Kontrollrådet her.