REVIDERT HÅNDBOK 018 - VEGBYGGING ER NÅ TILGJENGELIG

19.08.2004
Statens Vegvesen har nå lagt ut den reviderte utgaven av sin Håndbok 018 på hjemmesiden sin. Foreløpig er den kun tilgjengelig elektronisk, men den vil komme i papirversjon senere.

Mange har ventet på den reviderte utgaven av Håndbok 018 - Vegbygging.Som angitt er den nå tilgjengelig i elektronisk versjon og den kan lastes ned fra hjemmesiden til Statens Vegvesen

Håndboken vil i første rekke være interessant for våre tilslagsprodusenter klasse P, men den omhandler også betongprodukter som belegningsstein, heller og kantstein samt betongdekker. Den bør således også være interessant for deler av betongbransjen.
Tilbake