04.10.2018

Vi trenger et kritisk Kontrollråd med fagkunnskap

NOBI er et av Norges ledende betong- og industrikonsern. Historien startet med tømmer og treskoproduksjon i 1934, før de begynte å produsere betongblokker til grunnmur. Etter hvert ble produksjonen utvidet til både støping av rørprodukter og senere betongelementer. I dag... View Article

19.09.2018

7 ting du ikke visste om armert betong

Når man forsyner betongen med armering, gjør det betongen enda sterkere. Armering er vanligvis stenger eller kabler av stål, og stålet omsluttes av betongen. Vi er omgitt av betong, og sjansen er stor for at veggene rundt deg og gulvet... View Article

17.08.2018

De første norske byggene i armert betong

Betong preger bybildet uansett hvor du bor. Vi er omgitt av betong, men bygningers materialer legger de færreste merke til. Som en del av Kontrollrådets 50 års jubileum ser vi tilbake på betongens historie. I denne artikkelen ser vi tilbake... View Article

22.06.2018

SERTIFISERING AV MOBILE ANLEGG

Kontrollrådet etablerte for 10 år siden egne retningslinjer for sertifisering av mobile anlegg. Vi ønsker nå å gjøre en evaluering av ordningen og de krav som er angitt for denne type sertifisering i det angitte Vedlegg 2 til våre Administrative... View Article

30.05.2018

Loe Holding: – Betongbransjen har blitt mer kompleks

Loe Holding AS, som blant annet består av Loe Betongelementer AS og Loe Rørprodukter AS, har lange røtter. Historien strekker seg tilbake til 1933, da Kristoffer Loe startet produksjon av takstein bak stabburet på gården Loe på Øvre Eiker. Rett... View Article

02.05.2018

Hvilken standard gjelder?

Innen flere av områdene vi driver produktsertifisering, legges harmoniserte europeiske produktstandarder til grunn for sertifisering og CE-merking. I en periode nå har det vært usikkerhet om hvilke standarder som skal legges til grunn for sertifiseringen og CE-merkingen. Bakgrunnen for denne... View Article

25.04.2018

Holmestrand stasjon: Et praktbygg i sertifisert betong

Foto: Peter Fiskerstrand Nye Holmestrand stasjon åpnet november 2016, og er i sin helhet bygget i betong. Stasjonen er verdens største fjellstasjon for høyhastighetstog, og mottok Betongtavlen i 2017. Stasjon i fjellet Holmestrand stasjon er en jernbanestasjon plassert inne i... View Article

23.04.2018

MARKERING AV KONTROLLRÅDETS 50 – ÅRS JUBILEUM

Kontrollrådet feirer 50 års jubileum i år og 18.04.2018 ble kunder og samarbeidspartnere invitert til markering på Stratos Kurs- og selskapslokaler ved Youngstorget. Dagens konferansier var Steinar Sagen som gjorde en god jobb og det ble mange latterutbrudd i salen.... View Article

06.04.2018

NS-EN 1090-1 og revisjonsfrekvens

Standarden NS-EN 1090-1 åpner for at revisjonsfrekvensen kan økes fra ett år til inntil 3 år. Kontrollrådet vil i utgangspunktet følge denne frekvensen for revisjoner innen klasse E (Stålkomponenter), men i rundskriv «Revisjonsfrekvens» har vi satt opp en del forhold... View Article