10.04.2019

Stilling ledig hos Kontrollrådet

INGENIØR Med bakgrunn i økende aktivitet søker vi etter en INGENIØR til å gjennomføre revisjoner, spesielt innen områdene betongelementer, betongvarer og ferdigbetong. Hoveddelen av arbeidet vil som angitt bestå i å foreta revisjoner hos norske produsenter sertifisert av oss. Vedkommende vil i... View Article

22.03.2019

Revidert Publikasjon 21 fra Norsk Betongforening (NB21)

Publikasjonen 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» fra Norsk Betongforening (NB21) forelå i revidert utgave i desember 2017. Den trådte i kraft fra utgivelsesdato og overgangsperioden ble satt frem til 31.12.2018. Kravene i publikasjonen skal nå følges av alle som... View Article

19.03.2019

6 ting du kanskje ikke visste om kumlokk

Kumlokk, gategods, gatas mynter eller -smykker – kjært barn har mange navn. Kumlokkets historie strekker seg helt tilbake til romertiden. Opprinnelig ble de laget med en praktisk funksjon, og skulle beskytte og dekke byens indre organer, blant annet kloakksystemet. I... View Article

13.03.2019

Ulike typer betong

Betong er svært utbredt som byggemateriale, både i fasader, fundamentering og bæresystem. I praksis består alle norske bygg av betong i større eller mindre grad. Betong kan fremstilles av en rekke ulike resepter som tilpasses krav til styrke, bestandighet, anvendelsesområde,... View Article

22.02.2019

Portlandsementens historie

Ser du en konstruksjon laget av betong i dag, er sannsynligheten stor for at det er portlandsement som er brukt. Portlandsement er den mest brukte sementtypen i verden, og dens historie strekker seg tilbake til 1824, da den ble patentert... View Article

16.01.2019

Klasse D – Betongelementer

Grunnlag og krav til et produksjonskontrollsystem (PKS) innen klasse D – Betongelementer er beskrevet i standarden NS-EN 13369. Høsten 2018 ble denne standarden utgitt i revidert utgave som NS-EN 13369:2018. Rutinen for hvordan Kontrollrådet vil håndtere NS-EN 13369:2018 i forbindelse... View Article

16.01.2019

Betongens ABC

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Det brukes dobbelt så mye betong som andre byggematerialer til sammen. Her gir vi deg betongens ABC, kanskje det er noe du ikke visste om fra før? Armert betong Armert betong får man når... View Article

03.01.2019

Syv fascinerende bygg i betong

Betong er verdens mest brukte byggemateriale og det finnes et utall betongkonstruksjoner rundt omkring i verden. Mange arkitekter har latt seg inspirere av materialet og bruker det til å skape de utroligste bygg. Her har vi samlet et lite knippe... View Article

12.12.2018

Asfaltens historie

Asfalten dominerer norske veier, og har blitt brukt som veibyggingsmateriale i minst 2500 år. Asfalt brukes i dag som en fellesbetegnelse på blandinger av steinmaterialer og et bindemiddel. Bitumen er bindemiddelet som brukes mest, og har samme effekt som lim... View Article