Kontrollrådet
Besøksadresse: Rådhusgt. 4 – 6.etg., Oslo. Vis kart
Postadresse: Postboks 441 Sentrum, 0103 Oslo

Telefon: +47 46 44 60 98
E-post: post@kontrollbetong.no
Organisasjonsnr.: 960 496 760 MVA

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

All e-post til Kontrollrådet sendes til ovennevnte e-post adresse dersom annet ikke er avtalt med den enkelte ansatte. Dette for å sikre registrering og rask behandling av mottatt e-post. Vi fakturerer nå via EHF. Våre kunder kan motta fakturaene fra oss direkte i sine regnskapssystemer. Vi sender også fakturaer på e-post når bedriften har oppgitt e-post adresse. Kontrollrådet ble etablert i 1967 med formålet om å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong. Vi tilbyr våre tjenester til det offentlige og til næringslivet.

Få tilsendt faktura på e-post

Våre kunder kan motta fakturaene fra oss direkte i sine regnskapssystemer. I tillegg sender vi fakturaene på e-post når bedriften har oppgitt en e-post adresse. Vi bruker EHF-faktura som vårt faktureringssystem. Har du spørsmål om en faktura eller faktureringsprosessen? Ta kontakt med oss på overnevnte telefon eller e-post.

Hva driver vi med?

Vårt kjerneområde er sertifisering av byggevarer med formål om å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 17 kap. 3 og i Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Vi administrerer sertifiseringsordninger innen byggevareområdet og har omtrent 750 bedrifter tilsluttet til våre ordninger.

Jan Karlsen – Daglig leder
Sertifiseringsleder
Fagansvarlig rør og kummer, tilsetningsmaterialer og armering
Direkte tlf.: +47 905 82 786
E-post: jan.karlsen@kontrollbetong.no

Jørn Nikolai Haugen – Teknisk leder og revisjonsleder
Fagansvarlig systemsertifisering og armeringsverksteder
Revisjoner innen armering
Direkte tlf.: +47 982 51 084
E-post: jorn.nikolai.haugen@kontrollbetong.no

Margrete Rian – Økonomi
Fakturering, lønn og regnskap
Deltid
Direkte tlf.: +47 900 62 714
E-post: margrete.rian@kontrollbetong.no

Arnhild Helland – Sekretær
Dokumentcontroller
Administrasjon og vedlikehold av database
Deltid
Direkte tlf.: +47 922 32 315
E-post: arnhild.helland@kontrollbetong.no

Steinar Ask – Fagansvarlig og revisjonsleder
Fagansvarlig betongelementer, betongvarer, gategods og mørtler
Revisjonsleder innen systemsertifisering
Direkte tlf.: +47 918 39 641
E-post: steinar.ask@kontrollbetong.no

Mattias Grändås – KS ansvarlig og revisjonsleder
Revisjoner innen ferdigbetong, tilslag, laboratorier, lettbetongprodukter og ledelsessystemer
Direkte tlf.: +47 406 17 951
E-post: mattias.grandas@kontrollbetong.no

Ingvild Hudø Jørgensen – Fagansvarlig
Fagansvarlig tilslag
Revisjoner innen tilslag, laboratorier og miljø
Deltid
Direkte tlf.: +47 952 49 958
E-post: ingvild.joergensen@kontrollbetong.no

Maria Pilch-Brzozowska – Fagansvarlig
Fagansvarlig ferdigbetong
Revisjoner innen ferdigbetong, betongelementer, tilslag, armeringsverksteder, laboratorier og miljø
Direkte tlf.: +47 913 95 888
E-post: maria.pilch.brzozowska@kontrollbetong.no

Anne Grethe Hewitt – Fagansvarlig
Fagansvarlig laboratorier
Deltid
Direkte tlf.: +47 975 01 943
E-post: anne.grethe.hewitt@kontrollbetong.no

Paul Glamo – Fagansvarlig
Fagansvarlig asfalt
Revisjoner innen tilslag, asfalt og laboratorier
Direkte tlf.: +47 928 34 160
E-post: paul.glamo@kontrollbetong.no

Trond Lorentzen – Revisor
Revisjoner innen ferdigbetong, tilslag, betongelementer, tilsetningsstoffer, miljø, mørtler og laboratorier
Revisjonsleder miljø
Direkte tlf.: +47 928 68 914
E-post: trond.lorentzen@kontrollbetong.no

Steinar Frost – Revisor
Revisjoner innen tilslag, ferdigbetong, betongvarer, betongelementer, rør, kummer, tilsetningsmaterialer og laboratorier
Direkte tlf.: +47 481 30 727
E-post: steinar.frost@kontrollbetong.no

Bjørn Lage Tjernshaugen – Revisor
Revisjoner innen tilslag, asfalt og laboratorier
Direkte tlf.: +47 951 31 035
E-post: bjorn.lage@kontrollbetong.no

Erik Kjær – Revisor
Revisjoner innen ferdigbetong, betongvarer, laboratorier og tilslag
Direkte tlf.: +47 926 48 760
E-post: erik.kjaer@kontrollbetong.no

Erling Langørgen – Revisor
Revisjoner innen ferdigbetong, tilslag, betongelementer, rør, kummer, laboratorier,stålkomponenter og armeringsverksteder
Direkte tlf.: +47 932 39 705
E-post: erling.langoergen@kontrollbetong.no